نویسنده = محمدعلی مصلح نژاد
شناخت حق از باطل در نهج البلاغه

دوره 14، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 87-104

افضل بلوکی؛ محمدرضا رحیمی؛ محمدعلی مصلح نژاد