نویسنده = یاسین پورعلی قراجه
تعداد مقالات: 3
1. روش‌شناسی تصحیح متون حدیثی در یکصد سال اخیر حوزه علمیّه قم(مطالعه موردی: تصحیح وسائل الشیعه)

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1401، صفحه 59-79

یاسین پورعلی قراجه؛ مهرزاد چوپانی


2. بازاندیشی در اعتبار حکمت نخست نهج البلاغه

دوره 16، شماره 32، پاییز و زمستان 1400، صفحه 269-282

حسام امامی دانالو؛ یاسین پورعلی؛ سید حنیف رضا زاده


3. نقش سیاق در فهم احادیث مشکل

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-239

امید پیشگر؛ یاسین پورعلی؛ سید مرتضی امیری ارجمند