کلیدواژه‌ها = روایات
تعداد مقالات: 10
1. رویکردی نو در اتقان سندی روایات «تفسیر و تأویل به رأی» قرآن کریم

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1400، صفحه 135-159

سید عبدالله اصفهانی؛ محمود ابوترابی


2. جستاری پیرامون روایات خواص آب نیسان

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 92-109

سیدمحمدرضا حسینی نیا؛ شریف سالمی زاده


3. معنا شناسی عبارت «طول امل» در روایات

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 128-147

بهاره سادات فاطری رضوانی؛ علی صفری


4. بررسی ویژگی های «منّا» بودن سلمان فارسی بر اساس تحلیل روایات «لیس منّا»

دوره 13، شماره 26، پاییز و زمستان 1397، صفحه 47-69

سیدمرتضی حسینی امین؛ سید محسن موسوی


5. نقد و بررسی روایات اسباب نزول سوره ضحی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 28-46

رسول محمدجعفری؛ حسین محمدی


6. بررسی نسبت میان عقل و وحی در معرفت خداوند از منظر روایات اهل‌بیت (علیهم السلام)

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 62-85

فرهاد رحمان پور؛ سید مهدی مرتضوی


7. سیرۀ عملی امام رضا (علیه السلام) در برخورد با فرقۀ غلات

دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1392، صفحه 79-112

سید علی اکبر ربیع نتاج؛ عالیه روح الله زاده اندواری


8. نگاهی به اسناد روایات تفسیر مجاهد

دوره 8، شماره 15، پاییز و زمستان 1392، صفحه 159-176

الهام زرین کلاه


9. تعامل سیاق با روایات در تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 70-96

ابراهیم نصرالله پور علمداری


10. بررسی تطبیی معراج پیامبر (ص) و عروج عیسی (ع)

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1392، صفحه 140-174

آمنه رضایی