کلیدواژه‌ها = جوانی
تعداد مقالات: 2
1. «زینت‌‌گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی»

دوره 15، شماره 29، بهار و تابستان 1399، صفحه 54-68

مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد


2. زینت گرایی و جوانی از منظر آیات قرآنی

دوره 12، شماره 23، بهار و تابستان 1396، صفحه 47-61

مهرناز باشی زاده مقدم؛ علی راد