کلیدواژه‌ها = غالیان
تعداد مقالات: 2
1. غلوپژوهی در حوزه معاصر شیعی و جایگاه آن در مطالعات روایی

دوره 17، شماره 34، پاییز و زمستان 1401، صفحه 219-242

عمیدرضا اکبری


2. جریان‌های حدیثی کوفه در عصر امام صادق(ع)

دوره 13، شماره 25، بهار و تابستان 1397، صفحه 119-142

سید مهدی لطفی؛ رضا شکرانی؛ زهرا ترک لادانی