کلیدواژه‌ها = مرد
رجولیت در مرجعیت بر اساس قرآن و روایات

دوره 17، شماره 33، شهریور 1401، صفحه 5-25

فاطمه گونه مقدم؛ حسام الدین ربانی


قضاوت زن در روایات

دوره 16، شماره 32، اسفند 1400

زهرا گونه مقدم؛ حسام الدین ربانی