بازشناسی مسئلۀ امامت در تراث حدیثی امام رضا (علیه السلام)

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم

چکیده

مسئله‌ی امامت در روایات امام رضا7 بسیار زیبا به چشم می‌خورد و این حاکی از اهمیتی است که این موضوع نزد امام7 دارد. ایشان با اشاره به صفات و ویژگی‌های امامت، امام را حجت و دلیل خداوند بر مردم، پاسدار حریم ارزش‌های الهی، راهنمای مردم به ‌سوی هدایت و مایه‌ عزت مسلمانان برمی‌شمارند. این امام بزرگوار، در اثبات مسئله‌ی امامت با تأکید بر اقامه‌ی دلیل و برهان می‌فرمایند: امام باید به تورات و انجیل و زبور احاطه داشته باشد و با هرکدام به کتاب خودشان احتجاج کند و این‌که همه‌ زبان‌ها را بداند و با اهل هر زبانی به زبان خودش مباحثه کند و افزون بر این‌ باید از هر آلودگی و عیبی پاک باشد و همچنین عادل، باانصاف، حکیم، دلسوز، مهربان، بردبار، اهل بخشش و گذشت، نیکوکار و مطمئن باشد و امور مردم را حل‌وفصل کند؛ و همه‌ اینها بیانگر این است که امام، منصوب از جانب پروردگار و حجت الهی بر خلق است که با چنین ویژگی‌ها و صفات به هدایت‌گری مردم جامعه می‌پردازد.در نهایت، با بررسی روایات امام رضا7 می‌توان گفت ایشان پذیرش توحید و مقبولیت آن از سوی خداوند متعال را در سایه‌ ولایت‌پذیری و امامت برمی‌شمارند.

کلیدواژه‌ها


ـ قرآن کریم.
ـ اصول کفی، کلینی رازی، ابی‌جعفر محمد بن‌یعقوب بن‌اسحاق، ترجمه: جواد مصطفوی، چاپ اول، انتشارات علمیه اسلامیه، بی‌تا.
ـ الحیاة، حکیمی، محمدرضا، تحقیق: احمد آرام، بیچا، انتشارات فرهنگ اسلامی، بی‌تا.
ـ امامت از دیدگاه شیعه، موسوی اصفهانی، حسن، چاپ اول، انتشارات دارالعلم، 1382ﮬ . ش.
ـ امام‌شناسی، حسینی تهرانی، محمدحسین، چاپ دوم، انتشارات سوره‌ی مهر، بی‌تا.
ـ امامت، بیابانی اسکویی، محمد، چاپ اول، انتشارات نباء، 1390 ﮬ . ش.
ـ آموزه‌های اخلاقی و رفتاری امامان شیعه، عبدوس، محمدتقی، محمدمحمدی اشتهاردی، چاپ دوم، انتشارات بوستان کتاب، 1384 ﮬ . ش.
ـ انسان کامل، طباطبایی، علی، چاپ اول، انتشارات مطبوعات دینی، 1382ﮬ . ش.
ـ بحار الانوار، مجلسی، محمدباقر، تحقیق: محمدباقر بهبودی، چاپ سوم، انتشارات دار احیاء التراث العربی، 1403 ﮬ . ق.
ـ بحار الانوار، مجلسی، محمدباقر، تحقیق: یحیی عابدی، عبدالرحیم ربانی شیرازی، چاپ دوم، انتشارات الوفاء، 1403 ﮬ . ق.
ـ تحف العقول عن آل الرسول9، حرانی، ابن شعبه، ترجمه: بهزاد جعفری، چاپ اول، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1380 ﮬ . ش.
ـ تحف العقول عن آل‌الرسول9، حرانی، ابن شعبه، ترجمه: علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم، انتشارات نشر اسلامی، بی‌تا.
ـ تفسیر روشن، مصطفوی، حسن، چاپ اول، انتشارات نشر کتاب، 1380 ﮬ . ش.
ـ عیون اخبار الرضا7، صدوق، تحقیق: حسین الاعلمی، بیروت: مؤسسه الاعلمی، 1404 ﮬ . ق.
ـ عیون اخبار الرضا7، صدوق، ترجمه: آقانجفی اصفهانی، چاپ دوم، انتشارات پیام علمدار، 1388 ﮬ . ش.
ـ عیون اخبار الرضا7، صدوق، ترجمه: مستفید، غفاری، چاپ اول، انتشارات صدوق، بی‌تا.
ـ فرهنگ ابجدی عربی به فارسی، مهیار، رضا، بی‌جا، بی‌تا.
ـ قاموس قرآن، قرشی، علی اکبر، چاپ ششم، انتشارات دارالکتاب الاسلامیه، بی‌تا.
ـ لسان العرب، ابن منظور، محمد بن‌مکرم، چاپ سوم، بیروت: دار الصادر، 1414 ﮬ . ق.
ـ مجمع البحرین، طریحی، فخرالدین، تحقیق: احمد حسینی، چاپ سوم، انتشارات مرتضوی، بی‌تا.
ـ مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول9، مجلسی، چاپ دوم، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، 1404 ﮬ . ق.
ـ مسند الامام الرضا7، عطاردی، شیخ عزیز، المؤتمر العالمی الامام الرضا7، بی‌تا.
ـ مفردات فی غریب القرآن، راغب اصفهانی، حسین بن‌محمد، تحقیق: صفوان عدنان، چاپ اول، انتشارات دار العلم الدار الشامیه، 1412 ﮬ . ق.
ـ مناقب علی بن‌ابیطالب7، ابن المغازی، انتشارات سبط النبی9، 1384 ﮬ . ق.
ـ میزان الحکمه، ری شهری، محمد، چاپ اول، انتشارات دارالحدیث، بی‌تا.
ـ نیل الاوطار، شوکانی، بیروت: دارالجیل، بی‌تا.
ـ یاد ایام، شورای سیاستگذاری ائمه‌ی جمعه، چاپ اول، انتشارات صادق، بی‌تا.