مفهوم‌شناسی زیارت در فرهنگ اسلامی

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

آن چه‌ در مباحث اندیشه‌ای (عقلی) برای پیشبرد بحث و دست‌یافتن به نتایجی استوار، نقش اساسی دارد، اصطلاح‌شناسی و درک صحیح مفهوم است. چه بسیارند، مشکلات و اختلافات علمی که ناشی از بی‌توجهی‌ به مفهوم حقیقی اصطلاحات است.
زیارت، از مفاهیم رایج و بحث برانگیز در حوزه علوم اسلامی است که همواره، دانشمندان آن حوزه، به آن توجه داشته‌اند؛ اما در بارۀ مفهوم‌شناسی این اصطلاح، کمتر به پژوهش پرداخته‌اند؛ بنا بر این این نوشتار در پی مفهوم‌شناسی «زیارت»، در منابع اسلامی ـ‌ چه منابع لغوی، چه قرآن و سنّت‌ ـ و یافتن مفهومی‌ جامع برای آن است.

کلیدواژه‌ها