انگاره‌های خاورشناسان و احادیث توحید

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

از تهمت‏های ناروایی که مستشرقان در بارۀ دین اسلام و سیرۀ نبوی مطرح کرده‏اند، این انگاره (پندار، افسانه) است که پیامبرŒ، اندیشه توحیدی را از دین یهود ‏‏ـ ‏‏‏بویژه پیش از بعثت‏ ـ اقتباس کرده است. این گروه ادعا دارند که پیامبر اسلامŒ، پیش از بعثت، با آموزه­های توحیدی یهود آشنا شده است و بخش عمده معارف اسلامی، ریشه در فرهنگ یهود دارد. افترایی که به ساحت قدسی پیامبر اسلام(ص) نسبت داده شده، مبتنی بر دو بخش است:  اول. پیامبر، بت‏ها را عبادت و برای آن‌ها قربانی می‏کرده است. دوم. زمانی پیامبر(ص) پرستش بت‎ها‎ را ترک کرد که از عرب‏های متأثر از یهود اثر پذیرفت.
دکتر «عزیه طه» در مقاله­ای به نقد این ادعاها از منظر اهل سنّت پرداخته است؛ اما از سویی برخی از استدلال‏های ایشان ناتمام است و از سوی دیگر، رویکرد شیعه مد نظر ایشان نبوده است. در این نوشتار ‏‏ـ‏‏‏ با محوریت مقاله مذکور ـ کاستی­های آن گوشزد و دیدگاه شیعه نیز، در نقد ادعاهای مستشرقان بیان شده است.

کلیدواژه‌ها