تربیت جنسی کودک در روایات اهل بیت(ع)

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم

چکیده

نوشتار پیش رو به موضوع  بررسی اعتبار سندی و مفهوم سخنان اهل بیت (ع) در تربیت جنسی کودک پرداخته است. نویسنده قصد دارد در کنار بررسی اعتبار این روایات، توصیه‏ها‏‏یی را که از روایات به دست می‏‏آید، دسته‏بندی ‏‏‏کرده و به گونه‏ای ‏‏عملی آن‌ها را بیان نماید. با بررسی اجمالی جوامع حدیثی می‏‏توان روایات بسیاری را در این مورد یافت که نکات بسیار مهمی را در این موضوع در خود جای داده است. این نکات می‏‏تواند راهگشای حرکت والدین و نیز مربیان در امر تربیت جنسی باشد. دوری از آمیزش در نزد کودک، جدا نمودن بستر کودک، جلوگیری از تماس بدنی با کودک، حفظ کودک از بوسیدن نامحرمان، جلوگیری از دیدن اندام او توسط دیگران از جمله مواردی است که در روایات به عنوان تربیت جنسی کودک می‏‏توان مشاهده کرد. این مقاله، در کنار بررسی این موضوع، به مطالبی در تعریف تربیت و گونه‏ها‏‏ی تربیت در مقطع کودکی پرداخته است. 

کلیدواژه‌ها


–       ابن فارس، احمد. (بی‏‏تا). معجم مقاییس اللغه،‏‏ محقق: عبد السلام محمد هارون، قم: مکتب الاعلام اسلامی، اول.
–          ابن منظور، محمد بن مکرم. (بی‏‏تا). لسان العرب، بیروت: دار صادر، سوم.
–          امامی، حسن. (۱۳۶۸ - ۱۳۷۱).حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.
–          باقری، خسرو. (1385). نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، تهران: مدرسه، ‏‏سیزدهم.
–       جوهری، اسماعیل‌ بن حماد. (۱۴۰۷). الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، بیروت: چاپ احمد عبدالغفور عطار.
–          دلشاد تهرانی، مصطفی. (1380). سیری در تربیت اسلامی، تهران: نشر و تحقیقات ذکر، چهارم.
–          راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (بی‏‏تا). مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دار القلم، اول.
–          شریعتمداری، علی. (1373). تعلیم و تربیت اسلامی، تهران: امیرکبیر، نهم.
–       صدوق، محمد بن علی ابن بابویه. (1413ق). کتاب من لایحضره الفقیه، مصحح: علی اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، دوم.
–          طباطبایی، محمد رضا. (1379). صرف ساده، قم: دار العلم، چهل و نهم.
–          طوسی، محمد بن حسن. (1407ق). تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چهارم.
–          فراهیدی، خلیل بن احمد. (بی‏‏تا). العین، قم: هجرت، دوم.
–       فقیهی، علی نقی. (1387). تربیت جنسی: مبانی اصول و روش‏ها‏‏ از منظر قرآن و حدیث، قم: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث، دوم.
–          کلینی، محمد بن یعقوب. (1407ق). الکافی، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چهارم.
–          گروه نویسندگان. (1384). فلسفه تعلیم و تربیت، قم: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، هفتم.
–          لنگرودی، محمد جعفر. (1381). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: نشر گنج دانش.
–          مصطفوی، حسن. (بی‏‏تا). التحقیق قی کلمات القرآن الکریم، بیروت: دار الکتب العلمیه، سوم.
–          مطهری، مرتضی. (1383). مجموعۀ‏‏‏ آثار، قم: صدرا، یازدهم.
–          موسوی خمینی، روح الله. (بی‏‏تا). تحریر الوسیله، قم: دار العلم، اول.
–          هاشمی رکاوندی، سید مجتبی. (1375). ‏‏تربیت و شخصیت انسانی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، اول.
–       افخمی اردکانی، محمد علی. (1386). «تبیین روش‏ها‏‏ی تربیت اجتماعی در نهج البلاغه»، فصلنامۀ‏‏‏ نهج البلاغه، شمارۀ‏‏‏ 21-22.