عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

دانشجوی دکتری دانشگاه

چکیده

نگاهی به حکومت امیرالمومنین (ع) و ارزیابی آن گویای این واقعیت است که دوران زمامداری ایشان دورانی پر از تنش و اصطکاک­های شدید بوده است که باعث بی ثباتی حکومت ایشان و در پایان منجر به سقوط دولت علوی گردید. در مقام بررسی علل این تنش­ها، عوامل فراوانی مانند عوامل معرفتی، اجتماعی- فرهنگی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی، نیروی انسانی، ارزشی – راهبردی، ویژگی­های شخصیتی امیرالمومنین (ع)، قابل بررسی است؛ در این نوشتار صرفاً به عوامل معرفتی در عناوینی چون: ضعف باورها، علی­ناشناسی، حکومت ناشناسی، مسیرناشناسی، ناهمگونی معرفتی پرداخته شده­است. نوشتار پیش رو با تحلیل عوامل پنج گانه معرفتی مذکور و ذکر شواهد روایی آن از کلمات امیر مومنان ( علیه السلام)، برای هر یک از عوامل فوق، سهمی در ناپایداری حکومت علوی قائل شده است که در مجموع به‌عنوان «عوامل معرفتی ناپایداری حکومت علوی»، به پایان دادن حکومت ایشان مدد رسانده­اند.

کلیدواژه‌ها


کتابنامه:
ابن ابی الحدید، عزالدین ابوحامد. (1337ش). شرح نهج البلاغه، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ اول؛
باغیشینی، زهرا. (1383)، «موانع و مشکلات حکومت امام علی (ع)»،  پایان نامه ارشد، شاهرود: دانشکده علوم قرانی؛
جعفری، محمد تقی. (1376ش). ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ هفتم؛
دست رنج، فاطمه. (1386ش). «آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه نهج البلاغه»، پایان نامه ارشد، تهران: دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران؛
دلشاد تهرانی، مصطفی. (1382ش). جمال دولت محمود، حکومت امام علی (ع) حکومت موفق تاریخ، تهران: دریا، چاپ اول؛
دلشاد تهرانی، مصطفی،(1392ش). لوح بینایی: تحلیل تاریخ حکومت امام علی ع با تاکید بر نهج البلاغه، تهران: دریا، چاپ اول؛
سلامی، حسن. (1374ش). علل انحطاط و بی ثباتی حکومت ها در نهج البلاغه، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه امام صادق؛
شریف رضی. (1414ق). نهج البلاغه، مصحح: صبحی صالح، قم: هجرت.
صرامی، سیف اله. (1390ش). «عوامل ناپایداری حکومت علوی»، فصلنامه حکومت اسلامی سال پنجم، شماره 66 . صص 347- 374؛
صفایی حائری، علی. (1388ش). مشکلات حکومت دینی، قم: انتشارات لیله القدر، چاپ اول؛
محمدی ری شهری، محمد. (1381ش). سیاست نامه امام علی (ع)، قم: انتشارات دارالحدیث، چاپ اول؛
مغنیه، محمد جواد. (1385ش). فی ظلال نهج البلاغه، بیروت: دارالعلم للملایین، چاپ سوم؛