نقدالرجال سید مصطفی‌بن‌حسین تَفرِشی، ویژگی‌های ساختاری-محتوایی و مبانی رجالی

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم

2 استادیار

3 دانشجوی دکترا علوم قران وحدیث دانشگاه قران وحدیث قم ورودی1399

4 دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

یکى از اکابر علماى شیعه در قرن یازدهم، مصطفی بن حسین تَفْرِشی، نویسندۀ کتاب نقد الرجال بوده است. تفرشی در کتاب نقدالرجال، روش نقد و تحقیق را با محکم‌ترین ادله، قوی‌ترین مبانی در پیش گرفته است. بررسی‌های صورت گرفته حاکی از آن است که توجه به توثیقات و تضعیفات رجالیان و آراء و نظریات فقها در کتب فقهی، دقت در اختلاف نسخ منابع رجالی، تمیز مشترکات و توحید مختلفات، اشتمال کتاب بر اصول و منابعی که امروز در دسترس ما نیست همچون رجال ابن غضائری، نقد و بررسی آراء علامه حلی در خلاصه الاقوال و آراء ابن‌داوود حلی در رجالش، از جمله عواملی‌ست که موجبات تمایز نقدالرجال با دیگر آثار رجالی شده و اعتبار و اثرپذیری بزرگان پس از تفرشی از این کتاب را در پی داشته است. سیر رجال‌نویسی شیعه، تالیفات و دلیل تالیف نقدالرجال، ساختار و محتوای کتاب نقدالرجال، شروح و ویژگی‌های نقدالرجال، منابع تفرشی در نقدالرجال، خصوصیات رجالی تفرشی و رابطه نقدالرجال با جوامع رجالی معاصر خودش از جمله مباحثی است که نویسنده در این پژوهش بدان اهتمام ورزیده است. این پژوهش به روش اسنادی- کتابخانه‌ای انجام گردیده و با بررسی منابع پیشین، آراء رجالی تفرشی در کتاب نقدالرجال مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها