تحلیل گونه شناسی روایات تفسیری معصومین(علیهم السلام)

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

چکیده

روایات تفسیری معصومین: از دو جهت حائز اهمیت‌اند: 1ـ حجیت روایات تفسیری 2ـ گونه‌های روایات تفسیری.
مراجعه به کتب تفسیری و ارزیابی روایات موجود در آنها نشان می‌دهد که این روایات، به لحاظ دارا بودن کارکردهای متفاوت، به گونه‌هایی قابل تقسیم‌اند.
در مورد گونه‌های روایات تفسیری، تقسیمات گوناگونی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران علوم قرآنی ارائه شده که از میان همه‌ی آنها تقسیم بندی موضوع این پژوهش به دلیل دسته بندی و چینش‌ منسجم و منظم،(تقسیم گونه‌های روایات به بخش‌ها و تقسیم هر بخش به دسته‌های زیر مجموعه) مورد تأیید و توجه برخی اساتید و پژوهشگران قرار گرفته[1] و همین امر، سبب برتری و امتیاز آن، نسبت به انواع دیگر شده است.
در این تقسیم بندی، روایات تفسیری معصومین: از نظر رویکرد، در سه بخش نقلی، تفسیری و تأویلی بررسی، و هربخش، حاوی زیر مجموعه و اقسام خاص خود است. مقالة حاضر، به توضیح مفصل هریک، با ذکر نمونه‌هایی برای درک بهتر و فهم عمیق‌تر آن‌ها پرداخته است

کلیدواژه‌ها