نویسنده = سیدمحمد نقیب
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دیدگاه عدم دست‌یابی به مدلول برخی از آیات بدون آگاهی بر سبب نزول (با تکیه بر دیدگاه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان)

دوره 15، شماره 30، پاییز و زمستان 1399، صفحه 127-147

محمود ابوترابی؛ سیدمحمد نقیب؛ عباس یوسفی تازه کندی