کلیدواژه‌ها = نشوز زن. قوامیت مرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روایی گفتمان قرآن در خصوص ضرب و شتم زنان

دوره 16، شماره 31، بهار و تابستان 1400، صفحه 227-248

فائزه عظیم زاده اردبیلی؛ فاطمه کمالی