تحلیل روایی گفتمان قرآن در خصوص ضرب و شتم زنان

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه امام صادق ع پایه 27

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

فهم درست از معنای «ضرب» در آیه‌ی 34 سوره‌ی نساء با نظر به روایات وارده از شیعه و اهل سنت ذیل آیه‌ی مذکور و همچنین دیدگاه‌ها و نظرات آیه الله خامنه‌ای در خصوص نحوه‌ی برخورد با زنان و دیدگاه فقهی ایشان در خصوص عدم مجوز زدن زن توسط همسراز اهداف این پژوهش است.
در این آیه به شوهران در مقابل نشوز زنان اختیار داده شده تا خود بتوانند زنان خویش را تنبیه کرده و به اطاعت وادارند.واژه‌ی ضرب با توجه به فحوای کلام و محل صدور آن معانی گوناگونی را به ذهن متبادر می‌کند و از دیرباز بسیاری از دانش‌پژوهان چرایی و چگونگی ضرب مورد نظر را به بحث گذارده‌ و دیدگاه‌هایی را اختیار کرده‌اند، از دیگر سو برخی با برداشت‌هایی نادرست قائل به ظلم و اجحاف در حق زنان شده و این آیه را مصداقی از ظلم به زنان تلقی کرده‌اند. در این پژوهش با روشی کیفی-کتابخانه‌ای و با رویکردی انتقادی در می یابیم که هرگونه رفتار ناشایست با زنان خلاف شرع بوده و آن‌چه در این آیه به عنوان ضرب بیان شده با توجه به محتوای روایات مفهوم ضرب در آیه می‌تواند قرابت مفهومی بیش‌تری با ضرب به معنای آزار روحی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها