دیدار اساتید دانشکدۀ علوم حدیث با رهبر معظّم انقلاب

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

رهبر معظم انقلاب

چکیده

در سخنان آقا چند نکته مهم­ نهفته بود. نخست، کوشش دشمنان برای علم‌زدایی و دین‌زدایی از دانشگاه­هاست؛ از این ‌رو لازم است تا اساتید همراه دانشجویان، راه‌کار­هایی منطقی برای دانش‌افزایی و دین‌داری بیابند و به کار بندند.
نکتۀ دوم، تأکید آقا بر بهره‌مندشدن از علم نافع بود. بنا بر فرمودۀ ایشان، نباید قرآن و حدیث فقط در کتاب‌خانه‌ها و کلاس­های دانشکده محصور شود؛ بلکه باید، معارف والای اهل بیت† در جامه گسترش یابد و در آن صورت است که علوم قرآن و حدیث نافع خواهند بود.

کلیدواژه‌ها