گفتگو با استاد سیّد علی رضا حسینی

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

کارشناس ارشد علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

استاد سیّد علی رضا حسینی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم حدیث، در سال 1339 در شهر شیراز دیده به جهان گشود. دروس مقدمات حوزه را در همان دیار طی کرد و دورۀ سطح را در قم گذراند. از سال 1368 به پژوهش‌های رجالی پرداخت و از سال 1370 به مدت پنج سال در درس حجة الاسلام و المسلمین سیّد محمد جواد شبیری شرکت جست. ایشان در خارج فقه و اصول از آیات عظام فاضل لنکرانی ،تبریزی، شبیری زنجانی، و مددی بهره‌مند شد و از سال 1375 در حوزه و دانشگاه تدریس می‌کند.
بیشترین فعالیت‌های علمی استاد در بارۀ مباحث رجالی و مکتب‌ها و حوزه‌های رجالی است. مسئولیت گروه رجال مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی به مدت سیزده سال، از جمله سوابق ایشان است. تعلیقات رجالی بر تصحیح جدید الکافی در پژوهشکدۀ علوم و معارف حدیث، و تألیف کتاب مبانی جرح و تعدیل احادیث شیعه از مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشی استاد به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها