قواعد فهم متن نزد اخباریان

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

2 کارشناس ارشد دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

متن پیش‌رو، برگردانی است از فصل نهم کتاب نص‌گرایان اسلام، مروری بر تاریخ و عقاید مکتب اخباری‌گری در شیعه، که رابرت گلیو نگاشته شده است. این کتاب را انتشارات لیدن در سال 2007 به چاپ رسانده و مقدّمه، نُه فصل و خاتمه دارد. اینک ترجمۀ این فصل با عنوان‌گذاری بر مطالب اصلی، ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها