بانوان خاورشناسان شیعه‌پژوه (با تکیه بر آثار: لالانی، مارکوس و اشمیتکه)

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

هر چند از لحاظ جنسیتی اکثریت مستشرقان مرد هستند لکن زنان نیز حضور جدّی در پژوهش‌های استشراقی دارند و گاه مطالعات شایستۀ تقدیری را انجام داده‌اند. در این مقاله، سه مستشرق زن که در موضوع شیعه‌پژوهی و اسلام‌شناسی کتاب دارند، معرّفی و آثار شاخص هر کدام توصیف و تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها