روش‌شناسی تفسیر «المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج»

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

تفسیر المنیر فی العقیدة و الشریعة و المنهج را وهبه زحیلی، یکی از مفسّران معاصر اهل سنّت نوشته است. وی مذهب وی حنفی دارد و در تفسیرش نظر چهار مکتب مشهور اهل سنّت را می‌آورد و به نظرات شیعه نمی‌پردازد. انگیزه‌اش را نوشتن تفسیری ساده، روان و قابل فهم برای عموم مردم عنوان و از تفاسیر مختلف و کتاب‌های حدیثی و احکام استفاده می‌کند. تألیف و چاپ این تفسیر هفت سال طول کشیده و به زبان‌های فارسی و ترکی ترجمه شده است. در این نوشتار، با ساختار کتاب و شیوۀ مفسّر آشنا می‌شوید

کلیدواژه‌ها