گزارش از دومین همایش «حدیثِ پژوهش» گفتگو با حجة الاسلام محمّد رضا سبحانی‌نیا

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

کارشناس پژوهش دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

بی شک، حدیث باارزش‌ترین و بزرگ‌ترین دست‌مایه برای پیروی از مکتب و سنّت مقدّس نبویˆ و ائمّۀ اطهار‰ است و برای کسب معارف بیشتر از این منبع نور و فضیلت، همواره باید به پژوهش، تحقیق و بررسی آن پرداخت. به همین منظور، معاونت پژوهش دانشکدۀ علوم حدیث، دو همایش «حدیثِ پژوهش» را برگزار کرده است؛ از این ‌رو بر آن شدیم تا در این باره، با حجة الاسلام و المسلمین محمّد رضا سبحانی‌نیا، مدیر پژوهش دانشکدۀ علوم حدیث، و دبیر همایش «حدیثِ پژوهش»، گفتگو کنیم

کلیدواژه‌ها