رویکرد رجالی آیت‌الله بروجردی در کشف تصحیف سند روایات کتب اربعه با تأکید بر کتاب الموسوعة الرجالیة

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

کتاب الموسوعة الرجالیة اثری مفصل و ماندگار از آیت‌الله بروجردی است. در این نوشتار تلاش شده، روش‌شناسی ایشان در تشخیص تصحیف در سند روایات کتب اربعه بیان شود. او در الموسوعة الرجالیة با مرتب‌سازی و تصحیح اسناد، به بازسازی سند روایات کتب اربعه پرداخته است و از این رهگذر به شناسایی آسیب‌‌های سندی، مانند تصحیف، ارسال، و قلب اشاره ‌کرده است. سپس راهکارهایی برای تشخیص و تصحیح آن‌ها ارائه نموده است. این نوشتار، با روش توصیفی-تحلیلی با هدف بیان راهکارهای شناسایی پدیدۀ تصحیف از دیدگاه آیت‌الله بروجردی، می‌کوشد با بررسی نمونه‌‌‌های متعدد در الموسوعة الرجالیة، علاوه بر شیوه‌‌های شناخت تصحیف و یافتن دلیل آن، این آسیب و پیامدهای آن را در اندیشۀ رجالی ایشان ارائه کند و در نهایت به راهکارهای برون رفت از آن در اسانید تصحیف شده و ضرورت تصحیح آن اشاره کند.

کلیدواژه‌ها