جستاری پیرامون روایات خواص آب نیسان

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه ایلام

2 دانشگاه ایلام

چکیده

موضوع بیماری و مرگ همواره ذهن بشر را درگیر خود ساخته است و انسان برای شفای خویش از روشهای مختلفی بهره برده است؛ یکی از ساده‌ترین و در دسترس‌ترین روشهای درمانی مراجعه به آیات و روایات است؛ روایات پزشکی فراوانی در کتاب‌هایی روایی شیعه و سنی نقل شده‌اند که گاه برخی از این روایات از سند استواری برخوردار نیستند؛ دراین احادیث به شکل مبالغه آمیزی بر شفابخشی برخی از مواد تاکید شده است، به عنوان نمونه در حدیثی خواص بسیار فراوانی برای آب باران نیسان ذکر شده است؛ پژوهش حاضر به روش کتابخانه‌ای و بابهره‌مندی از طریقه‌ی تحلیلی با تحلیل متن و سند روایات آب نیسان به این نتیجه رسیده است که این روایات علاوه بر اینکه از محتوای قابل قبولی برخوردار نیستند و در سند آنها مورد تردید است، با واقعیت‌های علمی و پزشکی نیز تعارض دارند.ر به روش کتابخانه‌ای و بابهره‌مندی از طریقه‌ی تحلیلی با تحلیل متن و سند روایات آب نیسان به این نتیجه رسیده است که این روایات علاوه بر اینکه از محتوای قابل قبولی برخوردار نیستند و در سند آنها مورد تردید است، با واقعیت‌های علمی و پزشکی نیز تعارض دارند.

کلیدواژه‌ها