کاوشی پیرامون کتاب «المُصَنَّف» عبد الرزاق صنعانی

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

یکی از انواع کتاب‌های اولیه حدیثی اهل سنت «مُصَنَّف» نام دارد. این سبک از نگارش در دهه‌های پایانی قرن دوم رواج یافت و کتاب «المصنّف» تألیف «عبد الرزاق» از طبقه تابعان یکی از نخستین جوامع حدیثی می‌باشد که با اسلوب مصنّف-نگاری نگاشته شده است. این دوره که از اواخر قرن دوم آغاز شده و تا میانه قرن سوم به طول می‌انجامد از طلایی‌ترین دوره‌های سنت پیامبر است زیرا حدیث و روایت در اوج شکوفایی خود بوده است و در این دوره تفاوت تدوین و تصنیف ظهور پیدا کرد. عبدالرزاق یکی از محدثان و راویان برجسته قرن سوم قمری و معاصر با اوج شکوفایی دولت عباسی است و در این دوران عواملی به وجود آمد که منجر به تدوین و نگارش سنت پیامبر گشت که از جمله‌ی این نگارش‌ها و کتاب‌ها «مصنف عبدالرزاق» است. این نوشتار با هدف پرداختن به یکی از جوامع حدیثی و به روش توصیفی-تحلیلی، به معرفی و بررسی کتاب وزین مصنّف عبد الرزاق می‌پردازد. مصنف عبدالرزاق نمونه‌ای از تلاش علما در برابر جعل حدیث است به همین دلیل نگارش حدیث و نیز تصنیف در ابواب مختلف فقه به وجود آمد لذا مطالعه شیوه‌های کتابت در این مرحله اهمیت به سزایی دارد

کلیدواژه‌ها