اندیشه های حدیثی سید بن طاووس

نویسنده

چکیده

سید بن طاووس از علمای بزرگ شیعه در قرن­های ششم و هفتم هجری بوده که بیشتر فعالیت‏های علمی وی _ که به دست رسیده است _ در موضوع احادیث، به ویژه ادعیه بوده است. بررسی اندیشه‏‏های حدیثی وی _ که در آثار وی متبلور است _ به حدیث­پژوهان کمک می‏نماید که چگونگی برخورد با کتب و نوشته‏‏های او را بشناسند. در این مقاله با جست و جویی تقریباً کامل در آثار حدیثی او، مهم­ترین اندیشه‏‏های وی، همچون نحوه تعامل او با حدیث، عقل‏‏گرایی یا اخباری­گری، مباحث فقه‏الحدیثی، مباحث رجالی، طرق نقل حدیث، تأویل در روایات و. .. بررسی گردیده است و سعی شده که برای هر موضوعی نمونه‏‏هایی نیز ذکر شود تا خواننده مباحث یاد شده را در آثار وی مشاهده کند

کلیدواژه‌ها