معرفی دو کتاب در غریب الحدیث

نویسنده

دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

الدلائل فی غریب الحدیث، از میراث‏های نا‏آشنا و گران سنگ عرصه غریب الحدیث نگاری، اثر قاسم بن ثابت سَرَقُسْطی در پایان قرن سوم است. این کتاب مستدرکی است بر غریب الحدیث‏های ابوعبید قاسم بن سلّام و ابن ‏قتیبه.
 الجامع فی غریب الحدیث، اثر ابوعبدالله عبدالسلام علّوش، تألیفی ابتکاری در زمینه غریب الحدیث است. وی در این کتاب، همه غریب الحدیث‏های اصیل و دسته اول را در این کتاب جمع کرده و مدخل‏‏هایی هم بر آن افزوده است؛ از این رو، جامع افراد شده است.
این نوشتار به شناسایی این دو کتاب می‏پردازد

کلیدواژه‌ها