سفر به اوراسیا

نویسنده

دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

نوشتار حاضر، گزارشی است کوتاه از سفر مدرسان دانشگاه قرآن و حدیث به کشور ترکیه و بازدیدهای علمی _ فرهنگی آنها از برخی مراکز علمی آن کشور است. این نوشتار، در سه بخش تقدیم می‏شود. نخست، گزارشی از بازدید‏های مراکز علمی است. سپس گزارشی کوتاه از دیدارهای مراکز فرهنگی و در پایان هم خبری از دو نشست سیاسی است.
در این سفر، آقایان _ به ترتیب حروف الفبا _ دکتر رضا برنجکار، دکتر مرتضی چیت سازیان، دکتر هادی حجت، دکتر رسول رضوی، استاد محمد رنجبر حسینی، دکتر محمدتقی سبحانی‌نیا، استاد محمدرضا سبحانی‌نیا، دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی، دکتر هادی صادقی، استاد معراجی، استاد سید رسول موسوی و خانم دکتر شادی نفیسی حضور داشتند.

کلیدواژه‌ها