نگاه راهبردی اهل بیت (علیهم السلام) در انتشار و پالایش حدیث شیعه و موانع آن

نویسنده

پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

قرآن و سنت دو میراث ارزشمند الهی هستند که تبیین آنها از سوی اهل بیت:، با رعایت عناصر تاریخی یا همان اجزاء اثر گذار سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و گاه اقتصادی همراه بوده است. نشر این تبیین که اساساً در قالب روایت و با هدف حجیت و بکارگیری در عمل مکلف ارائه می‌گردد، باید با به کار گرفتن مؤلفه‌هایی انجام یابد تا آن را در بهترین وجه عرضه، بگستراند؛ مؤلفه‌هایی که از سوی اهل بیت ارائه شده و همواره بر رعایت آن تأکید شده است. از دیگر سو، طبیعی است که گاه بر اثر عواملی درون یا برون مذهبی، این مهم با موانعی مواجه گردد. از این رو لازم است تا علاوه بر مؤلفه‌های نشر، مؤلفه‌هایی نیز برای سنجش و ارزیابی معارف و احادیث، ارائه شود تا با به کار گیری آن از دست‌آورد نشر روایات محافظت شود. نوشتار حاضر با این نگاه درصدد ارائه‌ی این دو گونه مؤلفه در کنار نشان دادن مواردی از بروز موانع است. نتیجه به کارگیری این راهبرد مهم اهل بیت:، میراثی است که در عالی‌ترین سطح ممکن از خطا و ناسره حفظ شده است. همچنین با دقت در این نگاه به خوبی می‌توان به برخی شبهات وارده نسبت به میراث شیعی در حوزه اعتبار سنجی روایات پاسخ داد

کلیدواژه‌ها