وارثان زمین در آیات مهدویت

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

پژوهشگاه قرآن و حدیث

چکیده

در قرآن کریم، آیاتی وجود دارد که در آن‌ها بحث از وارثان نهایی زمین، مالکان و خلفای الهی بر زمین مطرح و در آیاتی چون 105 سوره انبیاء، 55 سوره نور و 5 سوره قصص سخن از وراثت مستضعفان بر زمین رفته است. از سویی برخی از مفسران این آیات را در ارتباط با مهدویت ندانسته‌ و مراد از زمین در این آیات را زمین بهشت تفسیر کرده‌اند. این نوشتار این آیات را در سه محور «تحلیل لغوی، تحلیل روایی و تفسیر مفسران» بررسی می‌کند و بر اساس قرائن «لغوی، ظهور آیات، تصریح روایات و تحلیل اقوال مفسران» به این نتیجه می‌رسد که این آیات در بحث مهدویت هم کاربرد دارند و حکومت جهانی امام عصر(عج) بر زمین خاکی را مطرح می­کنند

کلیدواژه‌ها