بایسته های فرهنگ کار مطلوب از منظر امیرالمؤمنین علی (علیه السلام)

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

چکیده

کار جوهر انسان و مایه سعادت دنیوی و اخروی او است. در اسلام به مقوله کار و مؤلفه‌های آن، اهمیت بسیاری داده شده است. تعداد روایات ذکر شده از پیامبر اکرم9 و ائمه معصومین: در موضوع کار و بایدها و نبایدهای آن، خود گواه صادقی بر این ادعا است. فرهنگ کار هر جامعه، نشانه رشد فکری و اجتماعی آن جامعه می‌باشد که، اقتصاد سالم و پویا، از نتایج آن خواهد بود. در این مقاله سعی شده تا بایسته‌های فرهنگ مطلوب کار از منظر أمیرالمؤمنین علی7 بررسی شود تا ضمن استخراج آن بایسته‌ها، بتوان به یک الگوی صحیح و مناسب در فرهنگ کار دست یافت. در بررسی به عمل آمده، مواردی چون وجدان‌کاری، نظم و برنامه‌ریزی و اتقان و محکم‌کاری در کارها از مهمترین بایسته‌های فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی7 می‌باشند که با تحلیل عناصر جزئی‌تر هر کدام از این عناوین کلی، این مقاله سامان یافته است

کلیدواژه‌ها