حوزه علمیّه معاصر قم و چشم‌انداز پژوهش‌های آینده حدیثی

نوع مقاله : همایش یکصدمین سالگشت بازتأسیس حوزه علمیّه قم

نویسنده

دانشیار گروه نهج البلاغه و رییس دانشکده علوم و معارف حدیث دانشگاه قرآن و حدیث.

چکیده

دانش حدیث درصد سال گذشته درحوزه علمیه قم به جایگاه شایسته‌ای دست یافته‌ است. به گونه‌ای که جایگاه حدیث در سال 1401 قابل مقایسه با سال 1301 نیست. این نوشتار، با در نظر گرفتن دستاوردهای گذشته، به افق پیش رو چشم دوخته است. چشم‌انداز پژوهش‌های آینده حدیث در حوزه علمیه قم را مد نظر دارد و نیازهای سده آینده و ضرورت پژوهش در محورهای متفاوت ناظر به فهم معارف حدیث و دانشهای حدیثی را پیشنهاد می‌دهد. پانزده محور از محورهای اصلی مورد توجه در سده‌ی آینده چون اعتبارسنجی حدیث، تاریخ تحلیلی حدیث، اصالت سنجی روایات، مطالعات بینا رشته‌ای، شناسنامه حدیث و ارتباطات فرامرزی از جمله محورهای مورد توجه در این نوشتار است که هر یک زیرمجموعه‌هایی دارد و مهم‌ترین موضوعات و مسائل هر عنوان را یادآور شده ‌است. 

کلیدواژه‌ها