باز پژوهی دانش‌واژه عشّار در روایات امامیه

نوع مقاله : نشریه حدیث و اندیشه

نویسنده

موسسه عالی فقه و اصول امام حسین(ع)

چکیده

واژه «عَشّار» به معنای «گمرکچی»، بارها و به گوناگونی در روایات امامیه به کار رفته است. از همین رو در این مقاله سعی شده  در مورد چیستی و ویژگی‌های آن، حکم شرعی این عمل، راه‌های مقابله با عشّار و توجیه‌هایی که امروزه برای گرفتن گمرک انجام می‌شود، پاسخ دقیقی داده شود. نتایج به دست آمده در این پژوهش که با روش توصیفی- کتابخانه‌ای انجام شده است این شد که جهنمی بودن، مورد لعن خداوند قرار گرفتن، مستجاب نشدن دعا و شاخص عذاب شدن برای دیگران از ویژگی‌های چنین افرادی بوده و اجرای اوامر دستگاه جور، ظلم به مردم و ایجاد فشار مالی برمؤمنان از مهم‌ترین عوامل مورد مذمت قرار گرفتن آن‌ها و حرمت عملشان است و از این رو  مؤمنان می‌توانند با ندادن زکات و حتی قسم دروغ، خود را از ظلم آنها رهانیده و از اموال خویش محافظت کنند. بنابراین اگر این گمرک از سوی حکومت اهل بیت(علیهم السلام) گرفته شود اشکالی بر آن وارد نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها