دگرگونی ارزش‏ها در آخر الزمان از دیدگاه «نهج‏ البلاغه»

نویسنده

چکیده

یکی از دغدغه‏ها‏ی مؤمنان، حفظ و سلامت دین در آخر الزمان است. دورانی که روایات آن را سخت و مشقت‏بار توصیف کرده‏اند. لازمه زندگی توأم با ایمان در آخر الزمان، شناخت تکالیف، وظایف و ارزش‏ها‏یی است که ائمه معصومین† بر صیانت از آن تأکید فراوان داشته‏اند. حضرت علی† در نهج‌البلاغه با استعانت از علم امامت و در مقام اخبار از آینده، مصادیقی را از ارزش‏ها‏ی دگرگون شده در آن دوران بیان می‌فرماید. بی‏شک عبارات نهج ‏البلاغه در این مقوله، ما را در شناخت انحرافات و لغزش‏ها‏ در دورانی پر فراز و نشیب یاری می‏رساند. در این نوشتار نمونه‏ها‏یی را از ارزش‏ها‏ی مسخ‌شده در آخر الزمان از نظر خواهیم گذراند.

کلیدواژه‌ها