نویسنده = زهرا ترک لادانی
بررسی و نقد دیدگاه مرحوم غروی در تضعیف و ردّ مقبوله عمربن حنظله

دوره 15، شماره 30، اسفند 1399، صفحه 227-249

زهرا ترک لادانی؛ محمدرضا حاج اسماعیلی


جریان‌های حدیثی کوفه در عصر امام صادق(ع)

دوره 13، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 119-142

سید مهدی لطفی؛ رضا شکرانی؛ زهرا ترک لادانی