نویسنده = فتحیّه فتّاحی زاده
بررسی جلوه های بلاغت در خطبۀ قاصعۀ امام‎ علی (ع)

دوره 16، شماره 32، اسفند 1400، صفحه 155-176

صدیقه کاشفی؛ فتحیّه فتّاحی زاده


درآمدی بر ترجمة ساخت‌های کنایی در صحیفة ‌سجّادیّه

دوره 14، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 105-131

فتحیّه فتّاحی زاده؛ عارفه داودی؛ مرضیّه محصص