کلیدواژه‌ها = امام علی(ع)
سنجش روایت سوزاندن زنادقه توسط امام علی(ع) در میراث روایی اهل سنّت

دوره 16، شماره 32، اسفند 1400، صفحه 109-131

زهرا خراسانی؛ محسن دیمه کار گراب


بازاندیشی در اعتبار حکمت نخست نهج البلاغه

دوره 16، شماره 32، اسفند 1400، صفحه 269-282

حسام امامی دانالو؛ یاسین پورعلی؛ سید حنیف رضا زاده


موانع اخلاقی تشخیص حق از باطل در کلام امیر المومنین علی(ع)

دوره 13، شماره 25، اردیبهشت 1397، صفحه 20-45

مریم قرائی؛ ناصر رفیعی؛ احمد غلامعلی