کلیدواژه‌ها = روایات تفسیری
کاربست قاعده روایت تفسیری در تفاسیر المیزان و تسنیم

دوره 18، شماره 36، اسفند 1402

مریم ولایتی؛ زهرا ارغیانی


تحلیل روایات تفسیری فریقین پیرامون مفهوم گریۀ آسمان‌ و زمین در آیۀ 29 سوره دخان

دوره 16، شماره 32، اسفند 1400، صفحه 133-153

عبدالله میراحمدی؛ فاطمه نصیری نصرآبادی


تحلیل گونه شناسی روایات تفسیری معصومین(علیهم السلام)

دوره 8، شماره 15، مهر 1392، صفحه 177-192

سیده زینب وحدتی شبیری