کلیدواژه‌ها = تفسیر
میراث تفسیری عیاشی در «کتاب التفسیر» و منابع دیگر

دوره 16، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 29-48

امید پیشگر؛ عبدالرضا زاهدی


بررسی رویکرد هرمنوتیکی در پژوهش های تفسیری

دوره 15، شماره 30، اسفند 1399، صفحه 41-53

فرزانه علیزاده؛ فاطمه سادات حسینی میرصفی


نادرستی انتساب عدم پذیرش ظواهر قرآن به اخباریان

دوره 7، شماره 13، خرداد 1392، صفحه 5-25

محمد رضا آرمیون


روش شناسی «تفسیر من وحی القرآن»

دوره 6، شماره 12، مهر 1391، صفحه 105-127

فاطمه رجب محمد