دوره و شماره: دوره 17، شماره 33، شهریور 1401 

نشریه حدیث و اندیشه

رجولیت در مرجعیت بر اساس قرآن و روایات

صفحه 5-25

فاطمه گونه مقدم؛ حسام الدین ربانی


نقدالرجال سید مصطفی‌بن‌حسین تَفرِشی، ویژگی‌های ساختاری-محتوایی و مبانی رجالی

صفحه 156-187

مسعود طالبی مقدم؛ مهدی غلامعلی؛ ابراهیم فلاحی؛ عباس خورشیدی فرد